0915 805 497
Pondelok - piatok od 8:00 do 16:00 hod
Menu
Publikované: 1. 6. 2016

Princíp osmózy je základnou vlastnosťou živých buniek, ktoré sú obalené polopriepustnými membránami. Jedná sa o jav, kedy molekuly vody (rozpúšťadla) prenikajú cez polopriepustnú membránu z prostredia s nižšou koncentráciou rozpustených látok (čistejšia), do prostredia s vyššou koncentráciou rozpustných látok, s cieľom vyrovnať koncentrácie látok medzi prostrediami, pričom vzniká osmotický tlak. Vďaka princípu osmózy sa odohráva väčšina vnútrobunkových procesov.

reverzna_osmozaPre správne fungovanie reverznej osmózy musí byť povrch membrány pravidelne oplachovaný, aby sa na membráne nevytvorila súvislá vrstva, ktorá ju úplne znefunkční. Taktiež je nevyhnutný filter s aktívnym uhlím na odstránenie chlóru, pretože chlór poškodzuje membránu. V neposlednom rade je potrebné zabezpečiť mechanickú filtráciu, aby jemné nečistoty neupchali membránu.

Systémy reverzných osmóz AQUATIP® sú vybavené zásobníkom na upravenú vodu pre prípady náhleho zvýšenia odberu.

Vstupná voda postupne preteká cez mechanický filter, uhlíkový filter, membránu reverznej osmózy, uhlíkový koncový filter a mineralizátor a končí v samostatnom zásobníku. Systém reverznej osmózy je možné podľa želaní zákazníka alebo v závislosti od spôsobu znečistenia vody rozširovať o ďalšie nadstavbové stupne.

Reverzné osmózy AQUATIP® RO sú vybavené prídavným mineralizátorom, ktorý obohacuje pitnú vodu o súbor prvkov v množstvách odporúčaných normami pre pitnú vodu / Ca, Mg, Na, K, CO3, SO4/. Pri nedostatočnom vstupnom tlaku /menej ako 280 kPa/ je nutné použiť pomocné čerpadlo.

ako_funguje_reverzna_osmoza

molekularna_membrana_aquatip

Molekulárna membrána AQUATIP®

Molekulárna membrána : podobná bunkovej stene pôsobiacej ako extrémne jemný filter vytvorí čistú, pitnú vodu prakticky z akéhokoľvek zdroja vody (mestská, povrchová – rieky, jazerá, podpovrchová – studne). Pracuje na princípe polopriepustnej (semi-permeabilnej) molekulárnej membrány, ktorej póry prepustia iba molekuly vody o veľkosti 0,0001 µm – tým pádom nedovoľuje žiadnym iným časticiam a molekulám, ktoré sú väčšie, aby cez ňu prenikli. Táto hyperfiltračná vložka odstraňuje z vody v závislosti od kvality vstupnej vody percentuálnym pomerom až 97% všetkých látok spôsobujúcich kontamináciu: baktérie, vírusy, choroboplodné zárodky a iné nežiadúce látky, čím sa dosiahne krištáľovo čistá a chutná voda, ktorú máte na dosah, kedykoľvek potrebujete.

reverzno_osmoticka_membranaZvyšná voda obmýva povrch molekulárnej membrány a odvádza znečisťujúce látky do odpadu. Týmto neustálym obmývaním membrány je zabezpečené jej kontinuálne samočistenie a membrána je tak chránená pred upchatím. Životnosť molekulárnej membrány je približne 10 rokov – záleži od znečistenia.

Pre porovnanie má ľudský vlas 100 µm, najmenšia okom viditeľná častica 50 µm, najmenšia baktéria 0,2 µm a najmenší vírus 0,002 µm. Póry molekulárnej membrány majú veľkosť 0,0001 µm.