Rozbor vody

Rozbor vody Máte podozrenie, že s vašou vodou nie je niečo v poriadku? Viete, že potrebujete úpravu vody, avšak neviete akú? Potrebujete skolaudovať vašu novostavbu? Na to všetko je potrebný práve rozbor vody. ČO ROZBOR VODY PREDSTAVUJE? Rozbor vody je dôležitým aspektom pri každej úprave vody, či už ide o domácnosť, malý podnik alebo priemyselnú prevádzku. Vďaka nemu […]

Ako zistíte, že potrebujete rozbor vody?

Máte podozrenie, že vaša voda nie je v poriadku? Prvým krokom pred úpravou vody je vykonanie analýzy, resp. rozboru vody. Na základe výsledkov presne zistíte, či sú všetky prvky v norme, prípadne ktoré škodlivé látky sa vo vode nachádzajú v nepovolenom množstve. Ako zistíte, či vôbec rozbor vody potrebujete? Existuje niekoľko jasných príznakov, ktoré poukazujú na […]

Aká je kvalita vašej vody? Zistite to jednoducho prostredníctvom rozboru vody

Situácia kvality pitnej vody na Slovensku sa v posledných týždňoch stala veľmi aktuálnou, čo súvisí najmä s udalosťami a informáciami ohľadom skládky vao Vrakuni a jej vplyvu na kvalitu podzemných vôd Žitného ostrova. Veľa ľudí sa s týmto prípadom obracia na nás, čo nás viedlo k napísaniu tohto článku. Bližšie vám popíšeme možnosti testovania kvality vody […]

Úprava vody

Neoddeliteľnou súčasťou návrhu riešenia úpravy vody v domácnosti alebo prevádzke je rozbor vody. Certifikovaný rozbor vody vykonávaný v laboratóriu poskytuje všetky potrebné informácie, na základe ktorých je vytvorený návrh vhodného zariadenia na úpravu vody. Návrh riešenia je vypracovaný našimi odbornými poradcami na mieru požiadavkám klientov. Vďaka rozboru vody dokážeme odporučiť kvalitný prístroj na úpravu pitnej […]

Realizácia – úprava vody v rodinnom dome, Považská Bystrica

Na základe dôkladného rozboru vody sme navrhli optimálnu technológiu pre rodinný dom. Zohľadnili sme parametre a potreby a na základe toho sme zvolili nasledujúce prvky: UV lampa na dezinfekciu vody, zariadenie na zmäkčovanie vody na ochranu spotrebičov a samopreplachovací pieskový filter na účinné odstránenie nečistôt. Táto technológia zabezpečí bezpečnú, kvalitnú a čistú vodu pre vašu rodinu. Navrhnutá technológia: UV lampa , Zmäkčovač […]

Realizácia – úprava vody v rodinnom dome, Oravská Lesná

Pri úprave vody v rodinnom dome v Oravskej lesnej, sme pri rozbore vody namerali 3-násobne zvýšené hodnoty železa a zákalu a extrémne vysoký výskyt baktérií (E. coli, enterokoky, koliformné baktérie) Pri návrhu riešenia nemusel p. Miroslav Ďuriš riešiť tvrdosť vody, nakoľko zákazník mal mäkkú vodu. Na vyššie spomenuté problémy bola použitá špeciálna zmes na odstránenie železa a UV lampa na odstránenie […]

Realizácia – odstránenie nežiadúcich látok z vody, Dechtice

U klienta bol vykonaný rozbor vody, po ktorom sme zistili veľké množstvo baktérií, vysoké hodnoty železa a mangánu a taktiež aj veľkú tvrdosť vody. Technologický poradca p. Rudolf Kozák vybral tie najlepšie a najkvalitnejšie technológie, ktoré tieto problémy dokážu odstrániť. UV lampa VIQUA VH410/2 plne nahradí spôsob dezinfekcie pitnej vody pomocou  chlórovania. UV-C žiarenie má sterilizačné účinky, vďaka ktorému sa eliminuje viac ako 99,99% mikroorganizmov […]

Realizácia – zmäkčenie vody pre technologické účely, Krásno nad Kysucou

Technologická firma požadovala úpravu tvrdosti vody na hodnotu 0 nemeckých stupňov pri objeme 11m³ / deň. Technologický poradca p. Miroslav Ďuriš odporúčil technológiu, ktorá to bez problémov zvládne. Potrubný filter od spoločnosti Aquafilter na studenú vodu predstavuje tradičnú kvalitu za príjemnú cenu. Aquafilter BigBlue 20″ je navrhnutý tak, aby zniesol čo najvyšší tlak. Taktiež je možné ho vybaviť dvomi barometrami na sledovanie […]

Realizácia – úprava studničnej vody, Bratislava

Klient si nechal u nás spraviť rozbor vody, ktorý vykázal vysoké hodnoty železa, mangánu a bakterologické znečistenie. Po konzultácií s technologickým poradcom p. Ďurišom bola navrhnutá technológia na úpravu vody z nevyhovujúcej na pitnú. Klient sa obával malého šachtového priestoru, v ktorom chcel technológiu inštalovať. Po obhliadke naši technici spoločne s technologickým poradcom vyhodnotili, že s touto realizáciu nebude problém. […]

Mikrobiologické znečistenie vody

Voda z obecného vodovodu je kontrolovaná a musí spĺňať isté kritéria. Na dosiahnutie noriem z mikrobiologického hľadiska (výskyt baktérií a iných mikroorganizmov vo vode) sa využíva chlórovanie, ktoré slúži ako účinná dezinfekcia. Majitelia studní a vrtov, ktorí využívajú vlastné zdroje pitnej vody, si ich zdravotnú nezávadnosť musia zabezpečiť sami. Väčšina z nich siaha rovnako po […]

Aká je kvalita pitnej vody z individuálnych zdrojov podľa prieskumu MZ SR?

Čoraz častejšie sa stretávame s klientmi, ktorí majú záujem o úpravu vody z vlastného vodného zdroja (studne, vrty, pramene a podobne). Narastajúci trend je pravdepodobne spôsobený neustále stúpajúcou cenou nákladov za dodávanú pitnú vodu a túžbou po nezávislosti. Pri používaní vlastnej studne nie je potrebné sa pri výstavbe prispôsobovať sieťam obecných vodovodov a vodu môžete […]

3 dôležité kroky pri úprave vody zo studne

Filtráciou vody sa zaoberáme už viac ako 15 rokov, preto vám radi poradíme, akým spôsobom je vhodné vodu pri kopaných alebo vŕtaných studniach filtrovať. Vo väčšine vlastných zdrojov vody je úprava vody nevyhnutná. Voda v nich nie je totiž nijak predupravená ani dezinfikovaná, ako je tomu pri vode z obecného vodovodu. V konečnom dôsledku ale […]

Používate studňu ako zdroj pitnej vody? Pozor na baktérie a vírusy

Kontaminanty v studničnej vode Používate vlastnú studňu ako zdroj pitnej vody? V prípade každej studne hrozí riziko znečistenia vody množstvom škodlivých látok, ktoré môžu výrazne negatívne ovplyvniť zdravie človeka. Hovoríme najmä o baktériách, vírusoch a ďalších mikroorganizmoch, ďalej ide o dusičnany a dusitany, ktoré predstavujú nebezpečenstvo najmä pre malé deti. V pitnej vode zo studne sa […]

Ako si vybrať správny zmäkčovač vody?

Pri úprave vody by sme nemali zabúdať na to, že škodliviny a ďalšie látky nachádzajúce sa vo vode nemusia mať negatívny vplyv len na naše zdravie, ale môžu výrazne poškodiť aj spotrebiče či ďalšie zariadenia v domácnosti, ktorými kontaminovaná voda prechádza. Jedným z najčastejších problémov takéhoto charakteru sú vysoké hodnoty vápnika Ca2+ a horčíka Mg2+ vo vode, […]

Dusičnany a dusitany vo vode

Znečistenie vody dusičnanmi a dusitanmi je charakteristické pre poľnohospodárske oblasti v dôsledku používania umelých hnojív, či nesprávnym zaobchádzaním s odpadovými látkami v priemyselnej výrobe. Dusičnany a dusitany sa v ľudskom tele, respektíve v krvom obehu, správajú ako toxické. Podľa WHO (Svetovej zdravotníckej organizácie) majú výrazne negatívny vplyv na zdravie. Nebezpečné látky sa do vody dostávajú […]

Problémy s vodou

Voda s obsahom mechanických nečistôt, baktérií a vírusov alebo iných chemických látok má výrazne nižšiu kvalitu a spôsobuje nielen mnohé zdravotné problémy, ale aj závažné škody na spotrebičoch, čím ovplyvňuje ich funkčnosť. Pokiaľ chcete dosiahnuť najlepšiu kvalitu Vašej vody, úprava vody je nevyhnutný proces. Kvalitne upravená voda pomôže zlepšiť zdravie, predĺžiť životnosť spotrebičov, obohatiť chuť […]

Navštívte nás osobne v priestoroch našej firmy

Máte problém s vodou, ktorý chcete riešiť? Neviete si vybrať z ponuky filtrov na vodu ten, ktorý bude pre vás najvhodnejší? Neváhajte sa obrátiť na nás a pokojne nás navštívte aj osobne v priestoroch našej firmy. radi vám poradíme s úpravou vody môžete osobne prekonzultovať problém týkajúci sa vašej vody s odborným technológom alebo si prezrieť […]

O firme

Aquatrend – stabilný a spoľahlivý partner v oblasti úpravy vody pre domácnosti i priemysel Naša spoločnosť sa začala formovať v roku 2002, teda pred vyše 15 rokmi. Konkrétne 18.7.2002 začína Peter Papík, ktorý je dodnes majiteľom firmy, spolu s investorom rozvíjať firmu Aquatrend s.r.o. v malých kancelárskych priestoroch v centre Žiliny. Prvotnou víziou firmy bolo priniesť zdravú pitnú […]

Železo a mangán vo vode

Aj pomerne malé množstvo koncentrácie železa, môže spôsobiť ťažkosti ako napr. zvýšený počet kolónií baktérií, ktoré spôsobujú nepríjemný zápach vody. Takáto voda sa neodporúča ani na úžitkové účely. Vysoký obsah železa sa prejavuje hrdzavými a červenkastými povlakmi, ktoré výraznou mierou prispievajú k zanášaniu vodovodných armatúr a ich nutnej výmene. Vysoký obsah železa najčastejšie nachádzame v […]

Zopár faktov o vode a jej tvrdosti

Prítomnosť vápnika (Ca2+) a magnézia/horčíku (Mg2+) vo vode sa vo všeobecnosti nazýva a. Celková mineralizácia vody sa stanovuje vážením úsušku pri teplote 105 °C. Nad hodnotu 200 mg/l sa voda považuje za minerálnu. Tvrdosť vody sa udáva sa v miligramoch na liter alebo v stupňoch tvrdosti. Tiež sa udáva ekvivalentom 1 mg Ca2+ v 1 […]

Dusičnany a dusitany vo vode

Dusičnany v pitnej vode  Malé množstvá dusičnanov sa môžu vyskytnúť prakticky v každej vode.  V povrchových vodách (napr. rieky) je množstvo dusičnanov približne medzi 0 až 8 mg na liter, v znečistených vodách to môže byť 50 – 150 mg na liter, prípadne aj viac. Odkiaľ pochádzajú dusičnany a ako sa dostávajú do pitnej vody? z hnojív používaných […]

Je voda z vodovodu čistá?

Ľudské telo je veľmi háklivé na nedostatok vody alebo jej nerovnovážny stav. Stačí, aby sa vo vode zvýšilo množstvo nebezpečného prvku čo i len o miligram, a vaše zdravie môže byť výrazne ohrozené. Aké nebezpečné látky sa vo vode nachádzajú? Olovo napríklad spôsobuje zhoršenie sluchu, vysoký krvný tlak, žalúdočné ťažkosti, alergie, trpasličí vzrast a dokonca duševnú zaostalosť. Usadzuje sa […]

+421 905 700 701 Mám záujem