Čerpadlá a domáce vodárne na zvýšenie tlaku

Čerpadlá na vodu, zvášenie tlaku vody

Pre majiteľov vlastnej studne alebo vrtu je samostatné čerpadlo na vodu alebo domáca vodáreň nevyhnutnosťou. Až potom je možné vykonávať akúkoľvek úpravu vody, či už ide o filtráciu mechanických nečistôt, odstránenie železa, mangánu a ďalších škodlivých látok alebo dezinfekciu vody.

Domáce vodárne predstavujú komplexný systém na zásobovanie domu alebo objektu vodou, vrátane čerpadla na vodu.

Vo všeobecnosti sa používajú dva hlavné typy čerpadiel na vodu a zvýšenie tlaku:

  1. samonasávacie, resp. povrchové čerpadlá

  2.  ponorné čerpadlá na vodu.

Oba typy plnia rovnaký účel, ktorým je nepretržite cirkulovať vodu z jedného miesta do druhého. Následne sa členia na množstvo rôznych druhov, ktoré majú rozličné využitie v závislosti od špecifických potrieb užívateľa.

RIEŠENIE PITNEJ VODY POMOCOU REVERZNEJ OSMÓZY

  • prívod elektrickej energie,
  • prítok vody do zdroja, respektíve výdatnosť prameňa,

  • sacia výška (vertikálna vzdialenosť medzi najnižšou možnou hladinou vody vo vodnom zdroji a osou čerpadla),

  • železitosť vody (vysoký obsah železa môže poškodiť čerpadlo, preto sa odporúča použiť celonerezové čerpadlá).

Ako fungujú čerpadlá na vodu

PONORNÉ ČERPADLÁ NA VODU

Ponorné čerpadlá na vodu sa využívajú pri čerpaní vody zo studní z väčších hĺbok – spravidla nad 8 metrov. Ako už z názvu vyplýva, sú ponorené priamo vo vode, ktorú odstredivou silou vytláčajú nahor. Ponorné vodné čerpadlá sú určené na rozvody vody do obytných aj priemyselných objektov, tiež sa môžu použiť ako záhradné čerpadlá na zavlažovanie z vŕtaných alebo kopaných studní. Podľa účelu použitia sa tento typ delí na ponorné čerpadlá na čistú vodu, drenážne čerpadlá a kalové čerpadlá na vodu.

NA ČO SI DAŤ POZOR?

  • korózia – vysoká železitosť vody môže spôsobiť koróziu čerpadla,

  • prehriatie – najčastejšie je spôsobené nízkym prietokom alebo pri prevádzke nasucho,

  • zamrznutie – v prípade zamrznutia vody v čerpadle hrozí jeho poškodenie až roztrhnutie,

  • zanesenie – mechanické nečistoty a nerozpustné látky môžu spôsobiť zanesenie častí čerpadla a jeho následné prehriatie.

Dezinfekcia vody - Reverzná osmóza AQUATIP® 5000M

REVERZNÁ OSMÓZA AQUATIP® 5000M

Aquatip 5000M je reverzná osmóza, ktorá vám zabezpečí vždy čerstvú a kvalitnú pitnú vodu. Oproti ostatným reverzným osmózam používa 5-násobne väčšiu filtračnú plochu v membráne, nehovoriac o použití nových predfiltrov so zvýšenou účinnosťou. Taktiež používa silné, motorové čerpadlo, vďaka ktorému nie je potrebný starý zásobník na vodu. S reverznou osmózou Aquatip 5000M máte pitnú vodu vo väčšom množstve, naozaj spoľahlivo prefiltrovanú a hlavne vždy čerstvú.

Výhody

Nevýhody

Dezinfekcia vody - Reverzná osmóza AQUATIP® MINI

REVERZNÁ OSMÓZA AQUATIP® MINI

Reverzná osmóza Aquatip® MINI vám dodá kvalitnú pitnú vodu za rozumnú cenu. Oproti vyššiemu modelu Aquatip 5000M používa ešte staršiu, ale overenú metódu filtrácie s tlakovým zásobníkom. Aquatip® MINI je dlhoročne najpredávanejší spôsob filtrácie pitnej vody na Slovensku. Táto osmóza má taktiež medzinárodné certifikáty NSF a WRAS. Taktiež spĺňa slovenské normy a má platný osvedčenie od Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

Výhody

Nevýhody

Odželeznenie vody AQUATIP® CLACK

ANEXOVÉ FILTRE AQUATIP® CLACK

Spoľahlivá varianta na odstránenie dusičnanov a dusitanov z celého vodovodného systému. Filtre Aquatip® Clack používajú náplň ANEX, ktorá na seba prirodzene viaže dusičnany a dusitany, ktoré následne vyplavuje do odpadu. Pri tomto spôsobe filtrácie vody je potrebná tabletovaná soľ slúžiaca na regeneráciu ANEXu. Čo sa týka samotných prístrojov, sú poskladané v Belgicku a využívajú riadiacu hlavicu Clack, ktorá je roky patentovaná a využívaná po celom svete.

Výhody

Nevýhody

Filter na vodu - Anexové fltre AQUATIP® RX

ANEXOVÉ FILTRE AQUATIP® RX

Alternatívna možnosť na odstránenie dusičnanov a dusitanov z vody. Prístroje na odstránenie dusičnanov a dusitanov používajú taktiež silne bázický ANEX, ktorý sa pravidelne regeneruje soľou. Systém z vody viaže dusičnany a dusitany a tie následne automaticky vyplavuje do odpadu. Systémy RX sú najdostupnejšou možnosťou odstránenie dusičnanov a dusitanov z vody v celom objekte.

Výhody

Nevýhody