0915 805 497
Pondelok - piatok od 8:00 do 16:00 hod
Menu
Publikované: 11. 5. 2017

Čo je reverzná osmóza?

Reverzná osmóza predstavuje filtračný systém na pitnú vodu, ktorý sa montuje priamo do kuchyne a produkuje čistú vodu zbavenú všetkých škodlivých látok vhodnú na pitie či varenie.

Dokáže reverzná osmóza zachytiť všetky nežiadúce látky vo vode?

Membrána reverznej osmózy prepustí len samotné molekuly vody, takže zabezpečí zachytenie v priemere až 97% škodlivých látok. Keďže je membrána veľmi jemná a mohla by sa rýchlo zaniesť, predchádza jej mechanická a uhlíková filtrácia.

Z akých filtračných stupňov sa systém reverznej osmózy skladá?

Prvotnú filtráciu zabezpečuje mechanický filter s vložkou o veľkosti 5 µm, ktorý zachytí väčšie sedimenty. Následne je voda prostredníctvom uhlíkového filtra zbavená chlóru, sčasti aj ťažkých kovov a nepríjemného pachu, po ktorom opäť nasleduje mechanická vložka s nižšou priepustnosťou (1 µm). Hlavnú časť systému reverznej osmózy tvorí molekulárna membrána, po ktorej voda preteká ešte cez koncový uhlíkový filter na vodu a mineralizátor. Podľa individuálnych potrieb a požiadaviek zákazníka je možné systém reverznej osmózy upraviť, dodať ďalšie komponenty a nadstavbové stupne (napríklad energetizér, ktorý sa postará o oživenie a skvalitnenie vody).

Aká je priepustnosť membrány reverznej osmózy?

Molekulárna membrána obsahuje póry o veľkosti 0,0001 µm, v porovnaní s najmenším vírusom, ktorého veľkosť je 0,002 µm, najmenšia baktéria 0,2 µm, najmenšia okom viditeľná častica 50 µm. Veľkosť ľudského vlasu je oproti pórom molekulárnej membrány „až“ 100 µm.

Aké škodlivé látky sa môžu v pitnej vode nachádzať?

Vo vode sa môže nachádzať množstvo škodlivín, ktoré ohrozujú naše zdravie, prípadne spotrebiče a úpravovne vody. Medzi nimi najmä vysoké hodnoty vápnika a horčíka (tvrdá voda), chlór, dusičnany, dusitany, mechanické nečistoty a sedimenty, železo, mangán, ťažké kovy, liečivá, antibiotiká, baktérie, vírusy… Viac informácií o tom, aké škodlivé látky ohrozujú kvalitu vody, nájdete v našom článku o pitnej vode.

Ako zistím, či potrebujem filter na vodu?

To, či je vaša voda kontaminovaná škodlivými látkami, zistíte jednoducho prostredníctvom rozboru vody. Pre meranie kvality vody existuje viacero možností – v prípade, že máte kvôli usádzaniu vodného kameňa podozrenie, že je vaša voda tvrdá, môžete použiť kvapky na meranie tvrdosti vody. Ak máte záujem o odborné meranie kvality vody, neváhajte sa na nás obrátiť. Vykonávame komplexné informatívne rozbory, v prípade záujmu vieme zmerať konkrétne látky. V spolupráci s akreditovaným laboratóriom vám dokážeme zabezpečiť minimálny rozbor na pitnú vodu, prípadne kolaudačný rozbor vody.

Na akom princípe reverzná osmóza pracuje?

Na základe princípu fungovania osmózy prebieha väčšina vnútrobunkových procesov v našom organizme. Ide o jav, počas ktorého molekuly vody postupne prechádzajú cez polopriepustnú membránu z „čistejšieho“ prostredia, v ktorom je nižšia koncentrácia rozpustených látok, do prostredia, v ktorom je koncentrácia rozpustených látok vyššia, s úmyslom vyrovnať koncentrácie medzi oboma prostrediami. Pri tomto procese vzniká osmotický tlak.

Hoďte váš problém s vodou na nás!

Máte problém s vodou a potrebujete radu od odborníkov? Neváhajte nás kontaktovať.
Nájdeme pre Vás najlepšie riešenie.

Chcete poradiť ihneď? 0915 805 497

Budeme Vás kontaktovať len raz a len v čase 8:00 - 17:00 h.
Vaše údaje budú v bezpečí.