0915 805 497
Pondelok - piatok od 8:00 do 16:00 hod
Menu
Publikované: 10. 10. 2017

Čerpadlá na voduPre majiteľov vlastnej studne alebo vrtu je samostatné čerpadlo na vodu alebo domáca vodáreň nevyhnutnosťou, vďaka ktorej môžu využívať svoj vodný zdroj. Až potom je možné vykonávať akúkoľvek úpravu vody, či už ide o filtráciu mechanických nečistôt, odstránenie železa, mangánu a ďalších škodlivých látok alebo dezinfekciu vody.

Domáce vodárne predstavujú komplexný systém na zásobovanie domu alebo objektu vodou, vrátane čerpadla na vodu.

Vo všeobecnosti sa používajú dva hlavné typy čerpadiel na vodu a zvýšenie tlaku:

  1. samonasávacie, resp. povrchové čerpadlá
  2.  a ponorné čerpadlá na vodu.

Oba typy plnia rovnaký účel, ktorým je nepretržite cirkulovať vodu z jedného miesta do druhého. Následne sa členia na množstvo rôznych druhov, ktoré majú rozličné využitie v závislosti od špecifických potrieb užívateľa.

.

Hlavné kritéria výberu vhodného vodného čerpadla:

  • prívod elektrickej energie,
  • prítok vody do zdroja, respektíve výdatnosť prameňa,
  • sacia výška (vertikálna vzdialenosť medzi najnižšou možnou hladinou vody vo vodnom zdroji a osou čerpadla),
  • železitosť vody (vysoký obsah železa môže poškodiť čerpadlo, preto sa odporúča použiť celonerezové čerpadlá).

.

Ponorné čerpadlá na vodu

Ponorné čerpadlá na vodu sa využívajú pri čerpaní vody zo studní z väčších hĺbok – spravidla nad 8 metrov. Ako už z názvu vyplýva, sú ponorené priamo vo vode, ktorú odstredivou silou vytláčajú nahor. Ponorné vodné čerpadlá sú určené na rozvody vody do obytných aj priemyselných objektov, tiež sa môžu použiť ako záhradné čerpadlá na zavlažovanie z vŕtaných alebo kopaných studní. Podľa účelu použitia sa tento typ delí na ponorné čerpadlá na čistú vodu, drenážne čerpadlá a kalové čerpadlá na vodu.

.

Povrchové čerpadlá na vodu

Povrchové čerpadlá na vodu slúžia na čerpanie vody v domoch ale aj priemyselných objektoch a prevádzkach, v ktorých sacia výška nie je väčšia ako 8 metrov. Povrchové čerpadlá bývajú väčšinou umiestnené mimo zdroja vody, najčastejšie v pivnici, garáži, prípadne technickej miestnosti. Dôležité je, aby bol priestor chránený pred poveternostnými vplyvmi (napr. aby v ňom nemrzlo). Rovnako je možné ich použiť aj ako záhradné čerpadlá – svoje využitie nájdu pri zavlažovaní, postrekovaní, ale aj v prípade, že je potrebné zvýšenie tlaku vody vo vodovode. Pri tomto type čerpadiel sú výhodami najmä jednoduchá inštalácia a údržba, napriek tomu pracujú spoľahlivo.

Na nasledujúcich schémach je znázornený príklad inštalácie povrchového a ponorného čerpadla na vodu:

Schémy inštalácie ponorného a povrchového čerpadla na vodu


S akými problémami sa v súvislosti s čerpadlami na vodu môžete stretnúť?

  • korózia – vysoká železitosť vody môže spôsobiť koróziu čerpadla,
  • prehriatie – najčastejšie je spôsobené nízkym prietokom alebo pri prevádzke nasucho,
  • zamrznutie – v prípade zamrznutia vody v čerpadle hrozí jeho poškodenie až roztrhnutie,
  • zanesenie – mechanické nečistoty a nerozpustné látky môžu spôsobiť zanesenie častí čerpadla a jeho následné prehriatie.

Medzi najčastejšie používané a spoľahlivé čerpadlá na vodu patria napríklad značky: Grundfos, Wilo, Pedrollo či Ebara.

Hoďte váš problém s vodou na nás!

Máte problém s vodou a potrebujete radu od odborníkov? Neváhajte nás kontaktovať.
Nájdeme pre Vás najlepšie riešenie.

Chcete poradiť ihneď? 0915 805 497

Budeme Vás kontaktovať len raz a len v čase 8:00 - 17:00 h.
Vaše údaje budú v bezpečí.