Nečistoty vo vode

kvalitna-voda-bez-necistotyMyslíte si, že pijete zdravú vodu, no pritom do tela dostávate karcinogénne látky, ťažké kovy, riskujete žalúdočné problémy a do telu posielate nervové jedy. Prekvapení? Voda k nám domov v mnohých prípadoch tečie cez znečistené, častokrát ešte olovnaté potrubia. Po ceste je znečistená ďalšími faktormi, ako sú umelé hnojivá, nelegálne splašky a podobne. Nehovoriac o tom, že v pitnej vode je preukázaný aj výskyt zvyškov antibiotík či liekov. Okrem zdravia takáto voda poškodzuje aj spotrebiče.

Denne vypijeme niekoľko litrov vody, preto je dôležité dbať na to, aby bola naozaj kvalitná.

Čo sa nachádza vo vode?

Mechanické nečistoty:

Pokiaľ si myslíte, že voda z vodovodu je zdraviu prospešná, ste na omyle. Problémy s neupravenou vodou začínajú najčastejšie vo forme mechanických nečistôt. Môžu sa do vody dostať vo forme piesku, ílu, hliny, alebo sú to malé úlomky zo starých, zhnitých potrubí, ktoré si ani nevšimnete. Najčastejšie sa zvyknú prejavovať zmenou chuti a farby vody. V horších prípadoch aj zdravotnými problémami ako hnačkami a podobne.

Tvrdá voda – zvýšené množstvo vápnika a horčíka:

Ďalším problémom je vápnik a horčík, ktorý sa mnohokrát pridáva do vody hlavne kvôli potlačeniu nepríjemnej chuti a zápachu. To, akú škodu spôsobí vápnik a horčík na spotrebičoch je druhoradé. Predstavte si však takéto nánosy kameňa vo vašom tele – presne to isté, čo nájdete v kanvici, by ste našli aj vo vlastnom tele, napríklad vo forme obličkových kameňov.

Chlór:

Chlór, konkrétne chlórnan sodný, sa stále primárne používa na dezinfekciu vody. Je fakt, že v mnohých krajinách je jeho použitie zakázané (napr. vo Švajčiarsku). Chlór v ľudskom tele vytvára karcinogenné látky – pri jeho styku s inými látkami voľne sa nachádzajúcimi vo vode sa začínajú produkovať toxíny THM (trihalometány). Okrem toho, že ide o karcinogénne látky, sú spájané aj so vznikom srdcových chorôb a zhoršením stavu rôznych ochorení (astma, ekzémy).

Dusičnany a dusitany:

Pri pití vody z vlastného zdroja netreba zabúdať na riziko dusičnanov a dusitanov vo vode, ktoré spôsobujú methemoglobinémiu, v preklade slabé okysličovanie tela. Dusičnany vo vode sú navyše mnohonásobne väčším rizikom pre deti, keďže by mohli značne poškodiť ich vývin. Aj preto je ich limit stanovený na 10 mg/l, oproti tomu pre dospelých je hraničnou hodnotou 50 mg/l.

Baktérie a vírusy:

V studničnej vode je ďalším bežným javom zvýšený výskyt mikroorganizmov, baktérií a vírusov rôzneho druhu, keďže táto voda nie je dezinfikovaná. Najčastejšie ide o koliformné baktérie, enterokoky či baktérie Legionella Pneumophila, ktoré nám môžu spôsobiť závažné zdravotné problémy, bývajú pôvodcom infekcií, nevoľností, spôsobujú žalúdočné problémy, hnačky a bolesti hlavy.

Ťažké kovy:

Vo vode sa môže objaviť arzén, olovo, ortuť, kadmium, meď, hliník, berýlium, chróm či kyanidy, pričom sú všetky tieto látky toxické a väčšina z nich má karcinogénne účinky alebo inak negatívne vplývajú na organizmus. Napríklad olovo sa ukladá v kostiach, obličkách a pečeni, meď je okrem iného nebezpečná aj pre srdce a je podozrivá z embriotoxických účinkov, hliník sa spája so vznikom Alzheimerovej choroby a kyanidy zaraďujeme do skupiny nervových jedov.

Antibiotiká:

V dôsledku nesprávneho nakladania so zvyškami liečiv a veľkého rozmachu farmaceutického priemysle sa do vody dostávajú aj antibiotiká a im podobné látky, ktoré dokážu napáchať veľké škody. Pri výskumoch v Austrálii sa zistil vysoký nárast liečiv v odpadových vodách, pričom podľa vydanej správy namerali na jednom mieste prítomnosť až 26 rôznych druhov antibiotík.