Mikrobiologické znečistenie vody

Zdielať článok

Share on facebook
Share on email

Voda z obecného vodovodu je kontrolovaná a musí spĺňať isté kritéria. Na dosiahnutie noriem z mikrobiologického hľadiska (výskyt baktérií a iných mikroorganizmov vo vode) sa využíva chlórovanie, ktoré slúži ako účinná dezinfekcia. Majitelia studní a vrtov, ktorí využívajú vlastné zdroje pitnej vody, si ich zdravotnú nezávadnosť musia zabezpečiť sami. Väčšina z nich siaha rovnako po chlóre a ďalších chemikáliách, ktoré ničia baktérie, na druhej strane však neodborným používaním môžu spôsobiť viac škody ako osohu.


Baktérie a vírusy vo vodeAko zistíte, či sa vo vašej vode nachádzajú baktérie?

Zistenie prítomnosti baktérií vo vode nie je tak jednoduché, ako pri chemických či fyzikálnych prvkoch, keďže:

  • nie sú viditeľné voľným okom,
  • neovplyvňujú chuť vody,
  • nemenia vôňu vody,
  • väčšina zdravotných príznakov, ktoré spôsobujú, sa nedostavia okamžite.

To znamená, že jediným spoľahlivým spôsobom, ako ich prítomnosť vo vode zistiť, je nechať si vodu otestovať v laboratóriu. Vďaka moderným technológiam tak získate presné hodnoty všetkých bežných baktérií, ktoré sa môžu nachádzať vo vašej vode. Na základe takéhoto rozboru vody vám vieme presne povedať, ktoré prvky sú v norme a ktoré baktérie je potrebné z vody odstrániť. Najčastejšie sa stretávame s prípadmi, kedy sa vo vode nachádzajú enterokoky či baktérie e-coli, ktorých hodnota vo vode by mala byť nulová.

Akreditovaný rozbor vody do 14 dní

Mikrobiologický rozbor vody je finančne aj časovo náročnejší ako meranie fyzikálnych a chemických ukazovateľov kvality vody. V dohodnutom termíne prichádza vzorku odobrať priamo pracovník laboratória. Výsledky rozboru vody vám doručíme v priebehu 14 pracovných dní a následne vám náš odborník telefonicky bližšie objasní všetky namerané hodnoty. V prípade podozrenia na konkrétny typ baktérií je možné otestovať vodu len na tento samostatný prvok.

Meranie baktérií a vírusov je rovnako obsiahnuté aj v minimálnom rozbore pre pitnú vodu, ktorý je potrebný pri kolaudácii každého domu či bytového objektu. V nasledujúcej tabuľke sú uvedené všetky mikrobiologické prvky a ich limity v pitnej vode stanovené Vyhláškou č. 247/2017 Z.z. Ministerstva zdravotníctva SR2:

 Por.  číslo   Ukazovateľ   Symbol   Limit   Jednotka   Druh limitu
  1.   Escherichia Coli   EC 0
0
0
KTJ/100 ml
KTJ/10 ml
KTJ/250 ml
NMH
NMH
NMH
  2.   Koliformné baktérie   KB 0
0
0
KTJ/100 ml
KTJ/10 ml
KTJ/250 ml
MH
MH
MH
  3.   Enterokoky   EK 0
0
0
KTJ/100 ml
KTJ/10 ml
KTJ/250 ml
NMH
NMH
NMH
  4.   Pseudomonas aeruginosa   PA 0 KTJ/250 ml NMH
  5.   Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C   KM22 200
500
100
KTJ/ml
KTJ/ml
KTJ/ml
MH
MH
MH
  6.   Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C   KM36 50
100
20
KTJ/ml
KTJ/ml
KTJ/ml
MH
MH
MH
  7.   Živé organizmy   ŽO 0
0
jedince/ml
jedince/ml
MH
MH
  8.   Vláknité baktérie (okrem železitých a mangánových baktérií)   VB 0
0
jedince/ml
jedince/ml
MH
MH
  9.   Mikromycéty stanoviteľné mikroskopicky   MM 0
0
jedince/ml
jedince/ml
MH
MH
  10.   Mŕtve organizmy   MO 30
30
jedince/ml
jedince/ml
MH
MH
  11.   Železité a mangánové baktérie   ŽMB 10
10
pokryvnosť poľa v %
pokryvnosť poľa v %
MH
MH
  12.   Abiosestón   AB 10
10
pokryvnosť poľa v %
pokryvnosť poľa v %
MH
MH
  13.   Clostridium perfringens
(vrátane spór)
  CP 0
0
KTJ/100 ml
KTJ/100 ml
MH
MH

Účinné zneškodnenie až 99,99% baktérií vo vode

Čo robiť v prípade, keď zistíte, že sa vo vašej vode nachádzajú nebezpečné baktérie? Pokiaľ vodu chcete využívať na pitie a úžitkové účely v domácnosti, je potrebné ju upraviť. Každá z foriem dezinfekcie vody má svoje výhody a obmedzenia. V dnešnej dobe už existuje viacero spôsobov, ako vodu dezinfikovať bez použitia chemikálií. Alternatívou ku chlórovaniu vody či použitiu ozónu je UV-C žiarenie prostredníctvom UV lampy, ktorá účinne zneškodní až 99,99% všetkých baktérií a vírusov nachádzajúcich sa vo vode.

UV lampa na vodu


Zdroje:

  1. Bacteria and other Microorganisms in Household Water
  2. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 247/2017 Z.z.
  3. Cleaning Drinking Water with Bacteria

Ďalšie

Nezaradené

Ionizovaná voda

Osobný kontakt s našimi klientmi, partnermi a verejnosťou je pre nás veľmi dôležitý, aj preto sa pravidelne zúčastňujeme odborných veľtrhov a konferencií. V dňoch od

Nezaradené

Zhrnutie medzinárodného veľtrhu ForArch 2018

Koncom minulého mesiaca sme sa zúčastnili medzinárodného veľtrhu ForArch 2018. Najväčšia stavebná výstava v Českej republike sa konala v dňoch 18. – 22. septembra. Návštevníci