Pitná voda

Pitná voda je ohrozená množstvom škodlivých látok, ktoré neprospievajú nášmu zdraviu. V mnohách prípadoch sú vodné zdroje znečistené množstvom nebezpečných látok, baktérií alebo mechanických nečistôt. Tie majú negatívny vplyv nie len na naše zdravie, ale aj životnosť spotrebičov a zariadení v domácnosti. Voda k nám domov v mnohých prípadoch tečie cez znečistené, častokrát ešte olovnaté potrubia. Po ceste je znečistená ďalšími faktormi, ako sú umelé hnojivá, nelegálne splašky a podobne. Nehovoriac o tom, že v pitnej vode je preukázaný aj výskyt zvyškov antibiotík či liekov. Denne vypijeme niekoľko litrov čistej vody, ktorá sa podieľa na dôležitých funkciách v ľudskom tele. Preto je dôležité dbať na to, aby bola naozaj kvalitná.