Filtre na odstránenie dusičnanov

Dusitany a dučnany predstavujú závažný problém kvality vody, ktorá sa tak môže stať nebezpečnou. Skladom máme vodný filtre, ktorý vďaka anexovej náplni odstráni dusičnany z vašej vody v celej domácnosti.

Filter