0915 805 497
Pondelok - piatok od 8:00 do 16:00 hod
Menu

Dusičnany a dusitany sa v ľudskom tele, respektíve v krvom obehu, správajú ako toxické. Podľa WHO (Svetovej zdravotníckej organizácie) majú výrazne negatívny vplyv na zdravie. Tieto nebezpečné látky sa do vody dostávajú zvyčajne ako zvyšky umelých hnojív, chemických postrekov alebo zo žúmp, septikov, či organického odpadu.

.

Aké zdravotné riziká dusitany a dusičnany predstavujú?dusicnany_vo_vode

Negatívny vplyv dusičnanov a dusitanov na ľudský organizmus sa môže prejaviť rôznymi ochoreniami od menej závažných až po akútne, život ohrozujúce. Medzi zdravotné riziká, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s používaním vody kontaminovanej dusitanmi a dusičnanmi, môžeme spomenúť napríklad to, že nadlimitný obsah týchto látok sa priamo podiela na zvýšenom krvnom tlaku, či infarkte. Podľa štúdií a rôznej literatúry pôsobia dusičnany aj ako prekurzory pre silne karcinogénne látky.

Z akútnych poškodení zdravia je to hlavne methemoglobinémia, ktorá zabraňuje transportácií kyslíka krvou. Táto choroba sa prejavuje najmä u detí, kedže tie porebujú niekoľkonásobne viac vody vzhľadom ku ich hmotnosti a zároveň nemajú schopnosť rozkladať methemoglobín. Takto spôsobené nedokysličovanie je obzvlášť ohrozujúce najmä pre malé deti a bábätká.

.

Stanovený limit dusičnanov a dusitanov vo vode:

Norma pre množstvo dusičnanov nachádzajúcich sa v pitnej vode je podľa nariadenia vlády stanovená pre dospelých na 50 mg/l, u detí je tento limit odporúčaný na 10 mg/l, keďže pre ne predstavuje zvýšené riziko, ako sme vysvetlili vyššie. V prípade dusitanov je limitná hodnota 0,5 mg/l.

.