0915 805 497
Pondelok - piatok od 8:00 do 16:00 hod
Menu

pitna_voda

Pitná voda je ohrozená množstvom škodlivých látok, ktoré neprospievajú nášmu zdraviu. V mnohách prípadoch sú vodné zdroje znečistené množstvom nebezpečných látok, baktérií alebo mechanických nečistôt. Tie majú negatívny vplyv nie len na naše zdravie, ale aj životnosť spotrebičov a zariadení v domácnosti. Voda k nám domov v mnohých prípadoch tečie cez znečistené, častokrát ešte olovnaté potrubia. Po ceste je znečistená ďalšími faktormi, ako sú umelé hnojivá, nelegálne splašky a podobne. Nehovoriac o tom, že v pitnej vode je preukázaný aj výskyt zvyškov antibiotík či liekov. Denne vypijeme niekoľko litrov čistej vody, ktorá sa podieľa na dôležitých funkciách v ľudskom tele. Preto je dôležité dbať na to, aby bola naozaj kvalitná.

.

Aké látky ohrozujú pitnú vodu? 

mechanicke-necistotyMechanické nečistoty:

Pokiaľ si myslíte, že voda z vodovodu je zdraviu prospešná, ste na omyle. Problémy s neupravenou vodou začínajú najčastejšie vo forme mechanických nečistôt. Môžu sa do vody dostať vo forme piesku, ílu, hliny, alebo sú to malé úlomky zo starých, zhnitých potrubí, ktoré si ani nevšimnete. Najčastejšie sa zvyknú prejavovať zmenou chuti a farby vody. V horších prípadoch rovno zdravotnými problémami, hnačkami.


tvrda-vodaTvrdá voda – zvýšené množstvo vápnika a horčíka:

Ďalším problémom je vápnik a horčík, ktorý sa mnohokrát pridáva do vody hlavne kvôli potlačeniu nepríjemnej chuti a zápachu. To, akú škodu spôsobí vápnik a horčík (vo forme tvrdej vody a s ňou spojeného vodného kameňa) na spotrebičoch je druhoradé. Predstavte si však takéto nánosy kameňa vo vašom tele – presne to isté, čo nájdete v kanvici, by ste našli aj vo vlastnom tele, napríklad vo forme obličkových kameňov.

.

chlor-vo-vodeChlór:

Chlór, konkrétne látka chlórnan sodný, sa stále primárne používa na dezinfekciu vody. Je fakt, že v mnohých krajinách je jeho použitie zakázané (napr. vo Švajčiarsku). Chlór v ľudskom tele vytvára karcinogenné látky – pri jeho styku s inými látkami voľne sa nachádzajúcimi vo vode sa začínajú produkovať toxíny THM (trihalometány). Okrem toho, že ide o karcinogénne látky, sú spájané aj so vznikom srdcových chorôb a zhoršením stavu rôznych ochorení (astma, ekzémy).

.

dusicnany

Dusičnany a dusitany:

Pri pití vody z vlastného zdroja netreba zabúdať na riziko dusičnanov a dusitanov vo vode, ktoré spôsobujú methemoglobinémiu, v preklade slabé okysličovanie tela. Dusičnany vo vode sú navyše mnohonásobne väčším rizikom pre deti, kedže by mohli značne poškodiť ich vývin. Aj preto je ich limit stanovený na 10 mg/l, oproti tomu pre dospelých je hraničnou hodnotou 50 mg/l.

.

bakterie-a-virusyBaktérie a vírusy:

V studničnej vode je ďalším bežným javom zvýšený výskyt mikroorganizmov, baktérií a vírusov rôzneho druhu, kedže táto voda nie je nijak dezinfikovaná. Najčastejšie ide o koliformné baktérie, enterokoky či baktérie Legionella Pneumophila, ktoré nám môžu spôsobiť závažné zdravotné problémy – bývajú pôvodcom infekcií, nevoľností, spôsobujú žalúdočné problémy, hnačky a bolesti hlavy.

.

tazke-kovyŤažké kovy:

Nebezpečnými látkami, ktoré sa môžu vo vode nachádzať a ohrozovať naše zdravie, sú aj ťažké kovy. Vo vode sa môže objaviť arzén, olovo, ortuť, kadmium, meď, hliník, berílium, chróm či kyanidy, pričom sú všetky tieto látky toxické a väčšina z nich má karcinogénne účinky alebo inak negatívne vplývajú na organizmus. Napríklad olovo sa ukladá v kostiach, obličkách a pečeni, meď je okrem iného nebezpečná aj pre srdce a je podozrivá z embriotoxických účinkov, hliník sa spája so vznikom Alzheimerovej choroby a kyanidy zaraďujeme do skupiny nervových jedov..

.

antibiotikaAntibiotiká:

V dôsledku nesprávneho nakladania so zvyškami liečiv a veľkého rozmachu farmaceutického priemysle sa do vody dostávajú aj antibiotiká a im podobné látky, ktoré dokážu napáchať veľké škody. Pri výskumoch v Austrálii sa zistil vysoký nárast liečiv v odpadových vodách, pričom podľa vydanej správy namerali na jednom mieste prítomnosť až 26 rôznych druhov antibiotík.