Dezinfekcia vody

Baktérie a vírusy vo vode - Dezinfekcia vodyVoda je vhodné prostredie pre rôzne baktérie a vírusy. Každá voda je mikrobiologicky znečistená,Pred rokmi sa začala používať nízkonákladová dezinfekcia vody pomocou chlóru. Dodnes je využívaná aj na Slovensku.

Avšak zistilo sa mnoho škodlivých účinkov chlóru, či už na pokožku, pri pití alebo vo forme výparov pri sprchovaní. Preto mnohé štáty zakázali dezinfekciu pitnej vody chlórom, napríklad Švajčiarsko. My preto našim zákazníkom ponúkame možnosť dezinfekcie vody pomocou UV žiarenia, ktoré je účinné, neškodné a taktiež ekologické. Voda pri dezinfekcii preteká cez UV lampu, ktorá ju presvecuje žiarením, čím dokáže vyhubiť takmer 99% všetkých baktérií vo vode bez akéhokoľvek zásahu do zloženia vody.

NEPRIAZNIVÉ ÚČINKY BAKTÉRIÍ A VÍRUSOV VO VODE

Škodlivé baktérie a vírusy vo vode môžu spôsobovať viaceré zdravotné problémy:

  • bolesti hlavy,

  • žalúdočné problémy, zvracanie, hnačky,

  • infekcie,

  • horúčky, zimnica.

AKÉ BAKTÉRIE A VÍRUSY SA MÔŽU VO VODE NACHÁDZAŤ?

KOLIFORMNÉ BAKTÉRIE

Spomenieme predovšetkým baktérie a vírusy, s ktorými sa môžeme vo vode stretnúť najčastejšie. Medzi ne patria jednoznačne koliformné baktérie v pitnej vode, prevažne konkrétny druh EColi (Escherichia Coli). Ich prítomnosť vo vode býva spôsobená nedostatočným zdravotným zabezpečním a ochranou vody, prípadne chýbajúcou vhodnou úpravou vody, ale zväčša ide o sekundárnu kontamináciu. Po požití vody kontaminovanej týmto druhom baktérií hrozí množstvo zdravotných problémov od nevoľností, infekcií až po dlhodobé zdravotné komplikácie. Ide o najčastejšie sa vyskytujúce mikroorganizmy vo vode.

ENTEROKOKY

Koliformné baktérie indikujú čerstvé znečistenie vodného zdroja fekálnym odpadom, rovnako, ako je to aj v prípade, keď sa vo vode nachádzajú enterokoky. Ich zneškodnenie je podstatne zložitejšie a je potrebná vyššia dávka chlóru. Prítomnosť enterokokov vo vode môže mať za následok zápal močových ciest alebo infekčné ochorenia ako sú meningitída, divertikulitída a endokarditída.

LEGIONELLA PNEUMOPHILA ČI PSEUDOMONAS AERUGINOSA

Ďalšími baktériami, ktoré sa vo vode môžu vyskytovať je napríklad Legionella Pneumophila či Pseudomonas aeruginosa. Týmto druhom baktérií sa darí najmä pri nízkom tlaku vody a nedostatočnej údržbe vodovodných rozvodov, na ktorých stenách sa usádzajú. Baktérie druhu Pseudomonas sú pôvodcom až smrtiacich infekcií. Na zistenie prítomnosti baktérií a vírusov vo vode je potrebné vykonať mikrobiologický rozbor vody. V prípade záujmu o takéto meranie kvality vody nás neváhajte kontaktovať – v spolupráci s akreditovaným laboratóriom vám ho zabezpečíme v priebehu pár dní, pričom odber vzorky vykonáva v prípade mikrobiologického merania samotný pracovník labotarória.