Železo, Mangán, Dusičnany a Dusitany

DUSIČNANY A DUSITANY SÚ VÁŽNY PROBLÉM

Tieto látky sa v ľudskom tele, respektíve v krvom obehu, správajú ako toxické. Podľa WHO (Svetovej zdravotníckej organizácie) majú výrazne negatívny vplyv na zdravie. Tieto nebezpečné látky sa do vody dostávajú zvyčajne ako zvyšky umelých hnojív, chemických postrekov alebo zo žúmp, septikov, či organického odpadu.

AKÉ ZDRAVOTNÉ RIZIKÁ DUSITANY A DUSIČNANY PREDSTAVUJÚ?

Dusičnany vo vode

Negatívny vplyv dusičnanov a dusitanov na ľudský organizmus sa môže prejaviť rôznymi ochoreniami od menej závažných až po akútne, život ohrozujúce. Nadlimitný obsah týchto látok sa priamo podieľa na zvýšenom krvnom tlaku, či infarkte. Podľa štúdií a rôznej literatúry pôsobia dusičnany aj ako prekurzory pre silne karcinogénne látky.

Z akútnych poškodení zdravia je to hlavne methemoglobinémia, ktorá zabraňuje transportu kyslíka krvou. Táto choroba sa prejavuje najmä u detí, kedže tie porebujú niekoľkonásobne viac vody vzhľadom ku ich hmotnosti a zároveň nemajú schopnosť rozkladať methemoglobín. Takto spôsobené nedokysličovanie je obzvlášť ohrozujúce najmä pre malé deti a bábätká.

ŽELEZITÁ VODA

Podľa štatistík je železitá voda druhý najčastejší problém v studničných vodách, a to hneď po vodnom kameni. Samotné železo nie je veľmi škodlivé, no prináša najmä zmenu senzorických vlastností vody, teda chuti, vône a farby.

AKÉ PROBLÉMY ŽELEZO A MANGÁN VO VODE SPÔSOBUJÚ?

Špinavá voda - železo vo vodeNajväčší problém je však hrdzotvorný hydroxid železitý, ktorý sa vo vode síce nevyskytuje, ale vzniká v momente, keď sa železitá voda dostane do kontaktu s kyslíkom. To spôsobuje neželanú hrdzu na spotrebičoch a bielej technike, čím sa enormne zvyšujú náklady na jej prevádzku. Takisto je možné spozorovať železitú vodu napríklad po praní, kedy zanecháva výrazne škrvny hlavne na bielom prádle. Výsadou železa je, že vo vode sa väčšinou vyskytuje spolu s mangánom a takisto pôsobí ako živná pôda pre vznik baktérií vo vode. Mangán vo vode podobne ako železo zanecháva až čierne škvrny na sanitárnej technike, prípadne prádle. V menšom množstve spôsobuje aj mastné, olejové škvrny, napríklad vo vani.